language / bahasa

Foto lama, gambar hitam putih menjadi warna

Menyokong lebih daripada 100 bahasa di pelbagai negara

Menyokong sebarang terjemahan bahasa. Penukaran format