language / bahasa

Foto lama, pembaikan foto yang rosak

Menyokong lebih daripada 100 bahasa di pelbagai negara

Menyokong sebarang terjemahan bahasa. Penukaran format