language / jazyk

Staré fotografie, oprava poškodených fotografií

Podpora viac ako 100 jazykov v rôznych krajinách

Podpora ľubovoľného jazykového prekladu. Konverzia formátu