language / idioma

Traducció de documents

Nota: Actualment només admet la traducció de documents en format TXT

Admet més de 100 idiomes en diferents països

Admet la traducció de qualsevol idioma. Conversió de formats