language / bahasa

Terjemahan dokumen

Catatan: Buat masa ini hanya menyokong terjemahan dokumen dalam format TXT

Menyokong lebih daripada 100 bahasa di pelbagai negara

Menyokong sebarang terjemahan bahasa. Penukaran format