language / език

Общо ремонтирани 675 162 броя Започнете да използвате
Поправени са стари снимки, повредени снимки
  • Онлайн стари снимки, поправете повредени снимки, безплатни за използване
Общо 652 656 страници за оцветяване Започнете да използвате
Старите снимки, черно-белите снимки стават цветни
  • Старите онлайн снимки, черно-белите снимки стават цветни, безплатни за използване
Общо увеличение 517 624 Започнете да използвате
Увеличение на AI изображение без загуби
  • Неразрушително увеличаване на онлайн AI снимки, снимки с висока разделителна способност, безплатни за използване
Натрупани генерирани 562 635 елемента Започнете да използвате
Картонизиране на снимки
  • Онлайн картографиране на снимки, снимки с висока разделителна способност, безплатни за използване
Натрупан превод 450 108 пъти Започнете да използвате
Превод на документ
  • Превод на документ, поддържащ повече от 100 езика
Натрупана реализация 495 118 пъти Започнете да използвате
дума в pdf
  • Онлайн дума в PDF, безплатна за използване
Натрупана реализация 585 140 пъти Започнете да използвате
ppt до pdf
  • Онлайн ppt в pdf, безплатен за използване
Натрупана реализация 540 129 пъти Започнете да използвате
html в pdf
  • Онлайн html в pdf, безплатен за използване

Поддържа повече от 100 езика в различни страни

Поддържа всякакви езикови преводи. Преобразуване на формати