Suportahan ang higit sa 100 mga wika sa iba't ibang mga bansa

Suportahan ang anumang pagsasalin ng wika. Pagbabago ng format